Ceník pro samoplátce

Ceník pro rok 2018 [PDF]


VNITŘNÍ ŘÁD AMBULANTNÍ REHABILITACE EUREKOFYZIO.CZ

Vítejte v rehabilitační ambulanci EurekoFyzio. Příchodem mimo jiné prokazujete, že zdraví je pro vás významnou hodnotou a váš postoj k němu je zodpovědný a prozíravý.
Z naší strany se vám dostane té nejlepší odborné péče. Rehabilitace je dřina a vyžaduje vaše vysoké nasazení. Společnými silami uděláme pro váš optimální zdravotní stav a vaši fyzickou i psychickou kondici maximum.

ONEMOCNĚNÍ A JINÉ DŮVODY

Pokud máte příznaky akutního onemocnění, omluvte se telefonicky co nejdříve po jejich objevení, mailem nebo SMS nejpozději 24 hod. před terapií.

V případě, že budete vědomě a opakovaně závažným způsobem léčebný režim porušovat, jako například zrušení terapie z jakéhokoliv důvodu bez telefonické či mailové omluvy, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledek vašich terapií. Taková situace může být důvodem k ukončení rehabilitační péče.

PŘÍCHOD

Při prvním příchodu se ohlaste v recepci, tam předložíte pracovnici platný průkaz zdravotní pojišťovny, která bude hradit náklady na vaši léčbu. Samoplátcům bude péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody.
Úhradu v tomto případě provedete v hotovosti dle vystaveného dokladu. Při každé další návštěvě předložíte kartičku s termíny.

Máte-li u sebe větší částku peněz a cennosti, využijte možnosti jejich uložení u našeho personálu. Za jinak uložené peněžní částky a cennosti, ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, neručíme – týká se                i mobilních telefonů.

Od svého fyzioterapeuta máte nárok na poskytnutí úplných a srozumitelných informací.

Před vodoléčbou u celotělové a sedací vany je každý povinen se vysprchovat. Za tuto hygienickou službu účtujeme všem pacientům 50 Kč před každou procedurou.

Klient má při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb, a je-li to možné vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Pro klienty jsou k dispozici společná WC na chodbě, která se zamykají. Klíče se vyzvedávají i vrací na recepci.

Pokud máte přání, podněty, připomínky, pochvaly, doporučení, či případné výhrady nebo stížnosti týkající se poskytování našich služeb, můžete je:

  • předat osobně na recepci
  • odeslat poštou na EurekoFyzio, s.r.o., Riegrova 4337/10, 466 01, Jablonec nad Nisou
  • poslat na e-mail  krizek@eurekofyzio.cz
  • případně volejte 608 967 448

Předpokladem úspěšné léčby je navázání vzájemného vztahu důvěry a spolupráce. Naším upřímným přáním je, aby každý náš klient – a tedy i vy – přistupoval k léčbě s aktivním zájmem a s důvěrou                    v odbornost a schopnosti našich fyzioterapeutů.

Vážení pacienti, děkujeme vám předem za spolupráci. Přejeme vám brzké uzdravení!

Vaše EurekoFyzio